Zaprzeczenie

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykład
Zaprzeczenie Odmowa przyjęcia do świadomości niektórych, zwykle bolesnych, aspektów rzeczywistości. – ignorowanie dowodów na wykorzystywanie seksualne dziecka

– nieprzyjmowanie do wiadomości swojego problemu z alkoholizmem

– lekceważenie własnych ograniczeń (mania)