Wyparcie

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Wyparcie Celowe zapomnienie bądź ignorowanie treści negatywnych lub stojących w sprzeczności z przyjmowanym obrazem świata. Przenoszenie tych treści do nieświadomości. – niepamiętanie o tym, że doświadczyło się gwałtu

– nerwica wojenna

– odrzucenie dziecinnego pragnienia unicestwienia jednego z rodziców, by mieć drugiego tylko dla siebie