Sublimacja

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Sublimacja Wyrażanie problematycznych impulsów i konfliktów w sposób twórczy, wartościowy i społecznie akceptowalny. – kolekcjonowanie broni jako wyraz skłonności sadystycznych

– wyrażanie swojego ekshibicjonizmu w artystycznych formach tańca