Seksualizacja

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Seksualizacja Nadawanie elementom naszego doświadczenia znaczenia seksualnego. Zastąpienie przykrych emocji pobudzeniem seksualnym. – skłonności masochistyczne mające swoje źródło w przebytym w dzieciństwie bolesnym, inwazyjnym leczeniu

– pociąg do osób obdarzonych władzą