Rozszczepienie ego

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykład
Rozszczepienie ego Przypisywanie obiektom cech wyłącznie pozytywnych bądź wyłącznie negatywnych. – postrzeganie jednego lekarza jako uosobienia dobra, a pozostałych członków personelu szpitalnego jako zobojętniałych, nieskłonnych do pomocy, na wskroś złych