Reakcja upozorowana

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Reakcja upozorowana Zredukowanie złożonej reakcji emocjonalnej do jednowymiarowego afektu (jednoznacznie pozytywnego lub jednoznacznie negatywnego). Zaprzeczenie ambiwalencji uczuć. – przemiana złości i zazdrości do młodszego rodzeństwa w uczucie miłości (przy czym część wypieranego uczucia może przedostawać się przez zasłonę mechanizmu obronnego i skutkować nieświadomym działaniem na szkodę miłowanego młodszego rodzeństwa)