Psychoterapia psychodynamiczna

Często pacjent, choć sobie tego nie uświadamia, odtwarza swoje dawne relacje przenosząc uczucia z osoby z przeszłości na osobę z teraźniejszości. Zachowania wynikające z owego przeniesienia wielokrotnie stają się źródłem konfliktów i nieporozumień, a nawet przyczyną nieudanych relacji z innymi. Żeby móc skutecznie rozwiązywać konflikty, pacjent powinien uświadomić sobie działanie mechanizmu, którym jest przeniesienie, lepiej zrozumieć motywy swojego postępowania i w konsekwencji nauczyć się budować więzi z innymi ludźmi w sposób w pełni świadomy.

Reakcje przeniesieniowe pojawiają się również u pacjenta podczas psychoterapii psychodynamicznej. Podstawowym zadaniem terapeuty jest dostrzeżenie owych reakcji, a następnie ich analiza i interpretacja.

Jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania psychoterapeuty są wewnętrzne konflikty. Oczywiście psychoterapia psychodynamiczna nie zajmuje się samymi tylko wewnętrznymi konfliktami. Innym obszarem jej zainteresowania są defekty i deficyty psychiczne.

Dla psychoterapeuty współpracującego z pacjentem istotny jest szereg czynników:

  • sposób wyrażania emocji przez pacjenta,
  • identyfikacja stosowanych przez niego strategii oporu,
  • rozpoznawanie powtarzających się tematów i wzorców,
  • omawianie doświadczeń z przeszłości,
  • skupienie się na związkach międzyludzkich,
  • analiza relacji terapeutycznej,
  • analiza pragnień i fantazji.

Skuteczna psychoterapia psychodynamiczna pozwala pacjentowi wyleczyć zaburzenia psychiczne, wypracować efektywne sposoby radzenia sobie z problemami, lepiej zrozumieć samego siebie, zwiększyć poczucie sprawczości podejmowanych przez siebie działań i przede wszystkim uzdrowić relacje z innymi ludźmi.