Prymitywne wycofanie

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykład
Prymitywne wycofanie Unikanie sytuacji społecznych i interpersonalnych kojarzących się ze stresem, zastępowanie ich stymulacją świata wyobraźni bądź ucieczką do innych stanów świadomości. – nagłe zasypianie
– przyjmowanie używek

– fantazjowanie

– eksploracja świata sztuki