Projekcja

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykład
Projekcja Proces polegający na przypisywaniu innym własnych przekonań, cech i zachowań. Interpretowanie tego, co pochodzi z wnętrza jednostki, jako pochodzącego z zewnątrz. – empatia

– błędna ocena obiektu prowadząca do zniekształcenia jego obrazu