Mechanizmy obronne

Mechanizmy obronne mają za zadanie pomóc jednostce zachować poczucie własnej wartości w obliczu nierozwiązywalnych konfliktów, nieuświadomionych lęków, poczucia wstydu lub innych zagrażających uczuć.

Mechanizmy obronne, choć zawsze stanowią swego rodzaju zniekształcenie rzeczywistości, to jednak pełnią rolę adaptacyjną, pozwalają bowiem jednostce uniknąć przeciążeń w psychice. Zdarza się jednak, że stosowane są w sposób nieadekwatny do sytuacji, przez co mogą prowadzić do zaburzeń relacji interpersonalnych, a nawet stanów patologicznych.

Mechanizmy obronne dzielą się na pierwotne mechanizmy obronne i wtórne mechanizmy obronne. Pierwotne pojawiają się w rozwoju człowieka najwcześniej i są uznawane za najbardziej prymitywne. Wtórne mechanizmy to mechanizmy dojrzalsze, stąd nazywane są też mechanizmami wyższego rzędu.