Intelektualizacja

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Intelektualizacja Zastępowanie komponentu afektywnego doświadczenia komponentem poznawczym. Nadawanie uczuciom charakteru intelektualnego. Jest to bardziej zaawansowana wersja mechanizmu izolacji. – beznamiętne stwierdzenie: „oczywiście ta sytuacja budzi we mnie złość”– mówienie o swoich silnych przeżyciach tonem chłodnym, obojętnym