Identyfikacja

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Identyfikacja Upodabnianie się do innej osoby poprzez przejmowanie jej cech, myśli, postaw i zachowań. – naśladowanie ojca, który wielokrotnie rozwiązywał swoje problemy przy pomocy siły

– przejęcie systemu wartości od przywódcy sekty