Identyfikacja projekcyjna

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykład
Identyfikacja projekcyjna Połączenie projekcji i introjekcji – projektowanie własnych przeżyć na inną osobę przy jednoczesnym skłanianiu tej osoby do tego, by zachowywała się w zgodzie z tą projekcją (a zatem nakłanianie do introjekcji). – nieustanne posądzanie kogoś, kto przyjmuje postawę przyjazną, o agresję, tak by tę agresję w konsekwencji wywołać