Idealizacja i dewaluacja

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykład
Idealizacja i dewaluacja Idealizacja to przekonanie, że ktoś, do kogo jesteśmy przywiązani, jest wszechwiedzący i/lub wszechmocny, dzięki czemu czujemy się przy nim bezpiecznie. Dewaluacja to proces odwrotny, spowodowany rozczarowaniem osobą wcześniej idealizowaną. – przekonanie, że lekarz jest w stanie wyleczyć naszego śmiertelnie chorego partnera- wiara, że przywódca sekty jest nieomylny

– przeświadczenie dziecka, że rodzic jest w stanie powstrzymać burzę