Anulowanie

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Anulowanie Unieważnienie jakiegoś afektu, np. poczucia winy, poprzez nieświadome przyjęcie postawy lub podjęcie działań automatycznie „wymazujących” przykre emocje. – przygotowanie małżonkowi wystawnej kolacji jako rekompensaty za wcześniejsze wszczęcie kłótni (nie chodzi o przeprosiny, mechanizm ma bowiem charakter nieświadomy)

– spowiedź