Acting out

Wtórny mechanizm obronny Opis Przykład
Acting out Impulsywne zachowanie niedopuszczające do uświadomienia sobie emocji towarzyszących tym impulsom. Przekształcenie lęku i słabości w działanie dające poczucie sprawstwa i władzy. – reagowanie natychmiastową agresją na krytykę

– kompulsywne masturbowanie się