Podstawowym założeniem psychoterapii psychodynamicznej jest całkowita niepowtarzalność życia każdej osoby. Z tego powodu dla terapeuty zawsze najważniejsze jest to, co w pacjencie jednostkowe, szczególne i wyjątkowe.

Niepowtarzalna w życiu człowieka jest przede wszystkim jego biografia. Każda biografia składa się z jaśniejszych i ciemniejszych fragmentów, a te ostatnie – jeżeli stanowiły dla danej osoby zbyt silne przeżycia – mogły w mniejszym bądź większym stopniu zostać przez umysł wyparte i zepchnięte do nieświadomości. Ale to, że zostały zepchnięte do nieświadomości, nie oznacza, że nie mają wpływu na nasze teraźniejsze życie. Każdy człowiek jest bowiem rezultatem swojej własnej biografii.

pustynia